Tendenser new

I nesten 50 år har Tendenser vært en av de viktigste utstillingsarenaene for samtidskunsthåndverk i Norden. Utstillingen finner sted annethvert år på Galleri F 15 i Moss. Utstillingen har siden oppstarten i 1971 vist det ypperste av norsk kunsthåndverk, og har i senere år også hatt et økende nordisk og internasjonalt fokus. Utstillingen har, som navnet tilsier, et mål om å vise nye tendenser og retninger innenfor kunsthåndverksfeltet.

2020-utgaven av utstillingen har fått tittelen Earth, Wind, Fire, Water – Nordic Contemporary Crafts som viser til mange av de deltakende kunstnernes relasjon til sin kunstneriske praksis: som noe som relaterer direkte til jordas naturressurser og krefter. De finske kunstnerne som deltar i år, er Alma Heikkilä, Riitta Ikonen (sammen med norske Karoline Hjort) Pekka Paikkari og Charlotta Östlund (SWE/FI).

Utstillingen er kuratert av Randi Grov Berger (NO). Lansering av publikasjonen Earth, Wind, Fire, Water(Arnoldsche) skjer 1. august 2020.

Galleri F 15, Albyalléen 60, Moss
Galleri F 15
Norwegian Crafts

Bilde: