Tildelinger 2019 PDF

Tildelinger 2018 PDF 

Tildelinger 2017 PDF

Tildelinger 2016 PDF

Tildelinger 2015 PDF

Tildelinger 2014 PDF

Tildelinger 2012 PDF

Utvekslingsstipendier 2012 PDF

Tildelinger 2011 PDF

Tildelinger 2010 PDF

Søknadsfristen er 28. februar 2020. Fristen gjelder for prosjekter i andre halvår 2020 og første halvår 2021. Tildelingen skjer i slutten av april 2020.

Søknader skal skrives på et søknadsskjema. Søknadsskjemaet skal inneholde søkerens navn og adresse, en kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for prosjektet. Originale dokumenter bør ikke legges ved søknaden, for vedlegg blir ikke returnert.

For å laste ned søknadsskjema i pdf-format trenger du programmet Adobe Acrobat Reader som du kan laste ned gratis HER.

Søknadsskjema lastes ned HER!

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med sekretariatet.

De bilaterale kulturfondene Norsk-finsk kulturfond og Kulturfonden för Finland och Norge ble opprettet av den norske og finske regjering i 1979. Fondet og dets avkastning disponeres av et styre som har sete i Helsingfors og Oslo. Fondet har ett sekretariat i Norge og ett i Finland.

Fondets formål er å fremme forståelse og kulturforbindelser mellom Finland og Norge ved å yte støtte til virksomhet og initiativ som bidrar til  større kunnskap om og økt kontakt mellom de to folks kultur-, samfunns- og næringsliv.

fond logo nett

Last ned fondets logo!

Fondssekretariat i Norge

Har du spørsmål, kan du kontakte fondet:

Norsk-finsk kulturfond
Wergelandsveien 23 B
0167 Oslo
tlf. +47 22 47 76 82
e-post: fond(at)finno.no

 

Fondssekretariat i Finland

Hanaholmen – kulturcentrum för Finland och Norge
Hanaholmsstranden 5
FI-02100 Esbo
e-post: fonderna(at)hanaholmen.fi
www.hanaholmen.fi

 

Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner med adresse i Norge og virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, visuell kunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur. 

Ved fordelingen prioriteres nye bilaterale samarbeidsformer, og dette medfører at nordiske prosjekter ikke nødvendigvis blir vurdert. Engangstiltak prioriteres foran årlig tilbakevendende arrangementer. Fondet fullfinansierer ikke prosjekter. Vi minner om at det finnes en rekke andre nordiske støtteordninger som f.eks. Nordisk kulturfond og Nordisk kulturkontakt.

Det årlige disposisjonsbeløpet varierer fra år til år. 

Søknader som gjelder allerede gjennomførte eller igangsatte prosjekter vurderes ikke.

NB. Søkere med adresse i Finland skal søke Kulturfonden för Finland och Norge.

SOMMERFESTIVALER 2019 | gå til toppen

27.-29.6. Provinssi, Seinäjoki

28.-30.6. Tuska, Helsinki

5.-7.7. Ruisrock, Turku

8.-14.7. Kaustisen Kansanmusiikkijuhlat

10.-14.7. Seinäjoen Tangomarkkinat

12.-13.7. Bättre Folk, Hailuoto

12.-14.7. Ilosaari Rock, Joensuu

12.-20.7. Pori Jazz

14.-27.7. Kuhmon Kamarimusiikki

19.-20.7. LPRHCFEST, Lappeenranta

27.7. ILMIÖ, Turku

28.7.-3.8. Meidän Festivaali, Tuusula

2.-4.8. Festival Norpas, Taalintehdas

2.-4.8. Porispere, Pori

2.-4.8. Mitäs Mitäs Mitäs, Urjala

9.-11.8. Flow Festival, Helsinki

16.-18.8. Ijahis idja, Inari

21.-25.8. Turku Animated Film Festival, Turku

 

GENERELT OM FINLAND | gå til toppen

This is Finland
Sider som vedlikeholdes av Utrikesministeriet og gir det store bildet av Finland i form av aktuelle artikler.

Visit Finland
Informasjonspakke om Finland på flere språk: folk, historie, geografi, skogene, innsjøene, mytene...

Team Finland
Nettverket Team Finland forbedrer Finlands og finske bedriftenes suksess ute i verden. 


STATSFORVALTNING
| gå til toppen

Suomi.fi
Informasjon om tjenester innenfor den offentlige forvaltningen i Finland

Utrikespolitiska institutet
Nyheter, analyser og studier om Finlands sikkerhets- og utenrikspolitikk og internasjonale relasjoner

Riksdagen
Informasjon om Finlands riksdags arbeid og medlemmer

Statsrådet
Finlands statsråds webtjeneste

Republiken Finlands President
Informasjon om Finlands president: pressemeldinger, intervjuer, taler osv.

Undervisnings- og kulturministeriet
Undervisnings- og kulturministeriets hjemmeside med informasjon om ministeriets arbeidsområder som omfatter utdanning, forskning, kultur, ungdom og idrett


KART
| gå til toppen

Active Map of Finland
Ved å klikke på de ulike stedsnavnene kommer du til hjemmesidene til de største byene i Finland.


REISEINFORMASJON
| gå til toppen

Se Visit Finland under Generelt om Finland.

Helsingfors
Turistinformasjon fra Helsingfors by: severdigheter, begivenheter, brosjyrer, videoer.

Åland
Turistinformasjon og generell informasjon om Åland

Lappland
Portal til nyttig informasjon om Lappland

Helsinki this week
Les det nyeste nummeret av på nettet.


STUDIER, FORSKNING & ARBEID | gå til toppen

Studier og arbeidspraksis

Study in Finland
CIMO's hjemmeside gir informasjon om studier, internasjonal praksis, studieutveksling og stipendmuligheter.

Universiteter
Linker til hjemmesidene til universiteter og høyskoler i Finland

Yrkeshøyskoler
Linker til hjemmesidene til yrkeshøyskoler i Finland

Stipendier

CIMO – Centre for International Mobility
Informasjon om studiestipendmuligheter for utenlandske studenter

Finlands Akademi
Finlands Akademi finansierer vitenskapelig forskning på høyt nivå.

Forskning

Findikator.fi
Samfunnsutviklingen som helhet

Finnish Research Libraries
Portal til Finlands viktigste nasjonale og internasjonale biblioteker og online-kataloger og -ressurser

 
MEDIA | gå til toppen

Tidningarnas Förbund
Interesseorganisasjon til Finlands dagsaviser og deres utgivere

Finnish Periodical Publishers' Association
Interesseorganisasjon til Finlands ukepresse

YLE News in English
Nyheter på engelsk fra Finlands Rundradio

Watch YLE News
Se dagens nyheter!


SVENSKFINLAND | gå til toppen

Svenskspråklig nyhetsportal fra Finland


LENKER FINSK SPRÅK | gå til toppen

Helsinki Summer University
Arrangerer finskkurs for utlendinger året rundt

Jyväskylä Summer University
Intensiv sommerkurs i finsk språk og kultur

Kesälukioseura
Sommerleir for utenlandsfinske barn og ungdom

The Finnish Language
Kort introduksjon til det finske språkets historie og gramatikk

Tavataan taas!
Introduksjonskurs til det finske språket fra Helsingfors universitet

Uuno
Introduksjonskurs til det finske språket fra Tampere Polytechnic

Ymmärrä Suomea!
Øvinger i forståelse av skriftlig finsk


LENKER KULTUR

KUNST OG KULTUR | gå til toppen

Undervisningsministeriets kultursider
Informasjonspakke om Finlands kulturpolitikk, infrastruktur, bibliotek, museumsverk, kulturarv, musikk, teater, dans, litteratur, billedkunst, arkitektur, film og mediekunst

Finlands kultur- og vitenskapsinstitutter
Portal til Finlands kultur- og vitenskapsinstitutters nettverk

Finland Festivals
Finland Festivals er samarbeidsorganisasjonen til 80 av landets viktigste kulturbegivenheter.

Kulturforum.fi 

FILM OG ANDRE AUDIOVISUELLE KUNSTFORMER | gå til toppen

Nationella audiovisuella institutet
Nationella audiovisuella institutet har ansvaret for å bevare nasjonens visuelle minne.

Finlands Filmstiftelse
Finlands Filmstiftelse arbeider for å støtte og utvikle filproduksjon, distribusjon og visning i Finland.

Helsinki International Film Festival
Love & Anarchy – Finlands største filmfestival arrangers hvert år i september.

Tampere Film Festival
Nordens største internasjonale kortfilmfestival arrangers hvert år i mars i Tammerfors.

Midnight Sun Film Festival
Verdens mest fascinerende filmfestival arrangers hvert år i Sodankylä.

M-Cult
M-Cult ble etablert for å fremme produksjon, forskning og utvikling innen nymediakultur.


LITTERATUR | gå til toppen

FILI – Informationscentralen för Finlands litteratur
FILIs oppgave er å øke kunnskapen om Finlands litteratur i utlandet, fremme oversetting av litteratur og gi støtte til oversetting og utgivelse av finskspråklig, finlandssvensk og samisk litteratur på andre språk.

The Union of Finnish Writers
Interesseorganisasjon for finlands finskspråklige forfattere

The Finnish Comics Society
Portal til tegneserieverden i Finland

BLF – Biografiskt lexikon för Finland
Et nytt personhistorisk verk på svensk som kommer ut i fire bind. Allerede nå ligger vel hundre artikler på nettet.

Lysmasken
Litteraturanmeldelser m.m.

Books from Finland
Books from Finland er et tidskrift om litteratur fra og om Finland.

Mariehamns Litteraturdagar


DESIGN | gå til toppen

Design Forum Finland
Design Forum Finland arbeider for å fremme bruken av design i industri og annen næringsvirksomhet og for å vekke interessen for design hos publikum, markeder og forbrukere.

Finnishdesign.com
Nettjenesten til viktige aktører innenfor finsk design

Designmuseet
Designmuseet er et spesialmuseum for formgivning i Finland.

Design District Helsinki

Ornamo
Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO


MUSEER
| gå til toppen

Museer i Finland
Portal til museer i Finland

Norsk skogfinsk Museum/Norjan metsäsuomalaismuseo


MUSIKK | gå til toppen

Musicfinland.com
Finlands musikkliv i hele sin bredde

Finlands Symfoniorkestrar
Informasjon om alle Finlands profesjonelle orkestre

Finlands Nationalopera
Hjemmesiden til Finlands nasjonalopera: opera, ballet, konserter, begivenheter, med online-bookingsystem

Jean Sibelius
Jean Sibelius websider produsert av Helsingin Suomalainen Klubi

E-concerthouse.com

Jazzrytmit
Alt om finsk jazz finnes i det nettbaserte bladet Jazzrytmit


BILLEDKUNST
| gå til toppen

Frame Contemporary Art Finland
Frame Contemporary Art Finlander en ekspertorganisasjon for internasjonal utveksling innen billedkunstfeltet, administrerer en støtteordning for visning av finsk kunst i utlandet.

Statens Konstmuseum
Hjemmeside til Finlands nasjonale kunstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum
Hjemmeside til HAM Helsingfors konstmuseum


ARKITEKTUR l gå till toppen

Finnish architecture
Her finner du linker til  alt du vil vite om Finlands arkitektur.

Finlands arkitekturmuseum
Hjemmeside til Finlands arkitekturmuseum

Museum of Alvar Aalto
Hjemmeside til Alvar Aalto-museum

Architecture Information Centre Finland
Hjemmeside til Architecture Information Centre Finland 


DANS | gå til toppen

Finnish Dance Information Centre
Fyldig informasjonspakke om dans i Finland

Liikekieli.com
Nettavis for finsk samtidsdans

Zodiak - Center for New Dance 


TEATER | gå til toppen

TINFO Teaterinfo Finland
Fyldig informasjonspakke om teater i Finland

Hangö Teaterträff


SIRKUS
| gå til toppen

CircusInfo Finland 

  

ANDRE FRA FINLAND | gå til toppen

Finska bastusällskapet
Det finske saunaselskapets hjemmeside

Suomineito – finske kvinners lenkeside
Mange hundre lenker med kvinnetemaer

Julenissens kammer
Julenissens hjemmeside