Søknadsfristen er 28. februar 2019. Fristen gjelder for prosjekter i andre halvår 2019 og første halvår 2020. Tildelingen skjer i slutten av april 2019.

Søknader skal skrives på et søknadsskjema. Søknadsskjemaet skal inneholde søkerens navn og adresse, en kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for prosjektet. Originale dokumenter bør ikke legges ved søknaden, for vedlegg blir ikke returnert.

For å laste ned søknadsskjema i pdf-format trenger du programmet Adobe Acrobat Reader som du kan laste ned gratis HER.

Søknadsskjema lastes ned HER!

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med sekretariatet.

 

 

Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har adresse i Norge og virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, visuell kunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur. NB. Søkere med adresse i Finland skal søke Kulturfonden för Finland och Norge.

ewrew