Our Activities

The Finnish-Norwegian Cultural Institute was established in 1997. The institute aims to strengthen the contacts between Finland and Norway in the fields of culture and social life and to increase knowledge of Finland in Norway and vice versa.

Read more ...

Nastja Säde Rönkkö: for those yet to be f.o.m. 1.9.

Høsten og vinteren 2020 vises videokunst på fire stasjoner langs Østfoldbanen. Visningen er en del av Rom for kunst - Bane NOR Eiendom sin satsing på temporær kunst på…

Tendenser – Earth, Wind, Fire, Water 16.6.-4.10.

I nesten 50 år har Tendenser vært en av de viktigste utstillingsarenaene for samtidskunsthåndverk i Norden. Utstillingen finner sted annethvert år på Galleri F 15 i Moss. Utstillingen har siden…