Scenekunst7. september 16:00
Bergen Fringe Festival er en tverrfaglig plattform som presenterer spennende og banebrytende produksjoner levert av nyetablerte og profesjonelle aktører. Pieni Kollektiivi er en

17. oktober - 26. oktober
METEOR er en internasjonal teaterfestival som arrangeres annet hvert år av BIT Teatergarasjen. Det bys på forestillinger, installasjoner, workshops og seminarer fra mange ulike

23. oktober 19:00
Noble Savage tar for seg temaer rundt kroppskolonialisering, raseidentitet og narrativer, utestengelse, ulikheter, skam, rase og representasjon. Hvordan er annerledeshet representert, og hvordan eksotiseres det? Hvem får fortelle hvem sin historie? Det er

25. oktober - 27. oktober
We Should All Be Dreaming fokuserer på det radikale potensialet til drømmer som en helbredende og omveltende praksis. Sonya Lindfors har et enkelt forslag: vi burde alle