Bidrag kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner med virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer bidrag til kulturaktivitet innenfor områdene arkitektur, visuell kunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur. I 2017 prioriterer fondet tiltak som synliggjør Finlands 100-årsjubileum.

Ved fordelingen prioriteres nye bilaterale samarbeidsformer, og dette medfører at nordiske prosjekter ikke nødvendigvis blir vurdert. Engangstiltak prioriteres foran årlig tilbakevendende arrangementer. Fondet fullfinansierer ikke prosjekter. Vi minner om at det finnes en rekke andre nordiske støtteordninger som f.eks. Nordisk kulturfond og Nordisk kulturkontakt.

Det årlige disposisjonsbeløpet varierer fra år til år. Styret tar for 2016 og 2017 sikte på å dele ut ca. kr. 250 000 per år.

Søknader som gjelder allerede gjennomførte eller igangsatte prosjekter vurderes ikke.

NB. Søkere med adresse i Finland skal søke Kulturfonden för Finland och Norge.

juhla kevat 2