_LAHKONIT _TILNÆRME _LÄHESTYÄ _APPROACH

Kategoria
Utstillinger
Päivä
1. helmikuu 15:00

_lahkonit _tilnærme _lähestyä _approach
Polyfonisk live-installasjon

_lahkonit _tilnærme _lähestyä _approach er en internasjonal samarbeidsprosjekt mellom tre universiteter innen kunst, design og pedagogikk. Prosjektet stiller spørsmål hvordan vi oppfatter samtidens sosialøkologiske spørsmål ved å løfte fram alternative tilnærmingsmåter som dukker fram fra respektive feltenes felles innsats.

I prosjektet deltar over 30 masterstudenter med over 10 forskjellige nasjonaliteter samt ca. 90 ungdommer fra den lokale skolen. Evenementet arrangeres på Sámi allaskuvla (Samisk Høgskole) i Kautokeino hvor utstillinger, installasjoner og performancer presenteres for publikum 1.2. kl. 15.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo, Konstuniversitetet i Helsingfors, Sámi allaskuvla og Teaterhögskolan i Helsingfors.

Sted: Sámi allaskuvla, Hánnoluohkká 45, Kautokeino
www.samas.no / www.khio.no