Finnosta

Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti perustettiin vuonna 1997. Instituutin toiminnan tavoitteena on vahvistaa Suomen ja Norjan välistä yhteistyötä kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän alueilla sekä lisätä tietoa Suomen kulttuurielämästä Norjassa ja Norjan kulttuurielämästä Suomessa.

Lue lisää...

Nastja Säde Rönkkö: for those yet to be f.o.m. 1.9.

Høsten og vinteren 2020 vises videokunst på fire stasjoner langs Østfoldbanen. Visningen er en del av Rom for kunst - Bane NOR Eiendom sin satsing på temporær kunst på…

Tendenser – Earth, Wind, Fire, Water 16.6.-4.10.

I nesten 50 år har Tendenser vært en av de viktigste utstillingsarenaene for samtidskunsthåndverk i Norden. Utstillingen finner sted annethvert år på Galleri F 15 i Moss. Utstillingen har siden…